Home > School > Zorg

Zorg

We richten ons op een brede zorg voor alle kinderen. Dit doen we door hen gericht te volgen. Binnen een klimaat van positieve verwachtingen, effectieve gedifferentieerde instructie en goed klassenmanagement willen we alle kinderen kansen geven tot optimale ontplooiing. Wanneer de zorg binnen de groep niet toereikend is, is er de mogelijkheid van externe hulp. Een teamlid co├Ârdineert de zorg aan de kinderen: de Interne Begeleider (IB-er).
Home Nieuws School Je bent van waarde Onderwijs Passend Onderwijs Samenwerkingsverband Schoolgids Schoolplan TSO Lestijden Team Vakanties & Vrij Zorg Groepen Groepsnieuws Nieuwsarchief Ouders Aanmelden Activiteitencommissie Oudercontacten Kinderopvang KleurRijk Ouderbijdrage Privacy en leerlinggegevens Schoolraad Organisatie Florion Florion onderwijsondersteuning Contact Adres