Home > School > Team

Team

Ons team bestaat uit tien leerkrachten, 5 pedagogishc medewerkers,  een directeur, een IB-er en een administratief medewerker .

Op De Mirt vinden we het belangrijk dat de leerkrachten gemotiveerd en met plezier hun werk doen. Onderwijs geven en opvang bieden is een teamgebeuren: gezamenlijk betrokken en verantwoordelijk. Er is dan ook de bereidheid om steeds op het totale onderwijs en het persoonlijk functioneren te reflecteren. Daarom streven we naar een werkklimaat waarin we op een positieve wijze met elkaar omgaan en over elkaar spreken. En waarin we elkaar ook willen (laten) helpen.
Home Nieuws School Je bent van waarde Onderwijs Passend Onderwijs Samenwerkingsverband Schoolgids Schoolplan TSO Lestijden Team Vakanties & Vrij Zorg Groepen Groepsnieuws Nieuwsarchief Ouders Aanmelden Activiteitencommissie Oudercontacten Kinderopvang KleurRijk Ouderbijdrage Privacy en leerlinggegevens Schoolraad Organisatie Florion Florion onderwijsondersteuning Contact Adres