Home > School > TSO

TSO 

Op De Mirt wordt gewerkt met een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen overblijven op school. De pauze is van 12.15 tot 12.45 uur. Hierbij wordt toezicht gehouden door de leerkrachten.

 
Home Nieuws School Je bent van waarde Onderwijs Passend Onderwijs Samenwerkingsverband Schoolgids Schoolplan TSO Lestijden Team Vakanties & Vrij Zorg Groepen Groepsnieuws Nieuwsarchief Ouders Aanmelden Activiteitencommissie Oudercontacten Kinderopvang KleurRijk Ouderbijdrage Privacy en leerlinggegevens Schoolraad Organisatie Florion Florion onderwijsondersteuning Contact Adres