Home > School > Onderwijs

Onderwijs

De Mirt is een kindcentrum dat opvang en onderwijs biedt voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. 

Binnen ons onderwijs zetten we ons in om elk kind te laten groeien en bloeien als kind van God en als naaste voor de mensen om hen heen. We leren hen met respect om te gaan met Zijn schepping. 
Elk kind mag met zijn eigen gaven en talenten aan de slag. We zijn er op uit om het beste uit elk kind te halen. Of het nu gaat om rekenen, taal, aardrijkskunde of de creatieve vakken, we proberen elk kind optimaal te laten presteren binnen zijn/haar mogelijkheden.

De Mirt is een gereformeerde kindcentrum. De naam De Mirt sluit aan bij de namen aan de omliggende straten: een school in deze wereld. Zij duidt een plant aan die vanouds een symbool was voor liefde, huwelijk, vruchtbaarheid en jeugd: een school voor de gezinnen!

In de Bijbel symboliseert de mirtebloem de veranderingen die God aanbrengt in deze wereld. Een wereld vol distels wordt weer een bloeiende nieuwe aarde. Vanuit dat perspectief willen wij onderwijs geven.

In gezamenlijke betrokkenheid met de ouders willen wij als leerkrachten, met u, de kinderen toerusten voor de toekomst. Vanuit onze identiteit vinden we het van belang dat we samen, kinderen en volwassenen, in een christelijke sfeer ons werk doen.

 
Home Nieuws School Je bent van waarde Onderwijs Passend Onderwijs Samenwerkingsverband Schoolgids Schoolplan TSO Lestijden Team Vakanties & Vrij Zorg Groepen Groepsnieuws Nieuwsarchief Ouders Aanmelden Activiteitencommissie Oudercontacten Kinderopvang KleurRijk Ouderbijdrage Privacy en leerlinggegevens Schoolraad Organisatie Florion Florion onderwijsondersteuning Contact Adres