Home > School > Je bent van waarde

Je bent van waarde!

We geloven dat elk kind uniek is, geschapen door God met elk eigen unieke gaven en talenten. Alle kinderen zijn van waarde. Daarom streven we voor elk kind naar optimale resultaten binnen de grenzen van zijn/haar mogelijkheden. We willen hen begeleiden bij het opgroeien tot mensen die God en hun naaste willen dienen. 

Omdat elk kind waardevol is, zetten we ons in om hen een veilige en plezierige speel- en werkomgeving te bieden. Ze mogen voelen dat we betrokken zijn met elkaar, dat we elkaar vertrouwen, elkaar helpen en waarderen. En we willen ze leren rekening te houden met onderlinge verschillen want we zijn allemaal uniek, iedereen is van waarde!

 
Home Nieuws School Je bent van waarde Onderwijs Passend Onderwijs Samenwerkingsverband Schoolgids Schoolplan TSO Lestijden Team Vakanties & Vrij Zorg Groepen Groepsnieuws Nieuwsarchief Ouders Aanmelden Activiteitencommissie Oudercontacten Kinderopvang KleurRijk Ouderbijdrage Privacy en leerlinggegevens Schoolraad Organisatie Florion Florion onderwijsondersteuning Contact Adres