Home > Ouders > Schoolraad

Schoolraad

De schoolraad is een instantie voor en van ouders om invloed uit te oefenen op allerlei zaken die zich in en rond de school afspelen. Binnen de schoolraad zijn er ook twee leden, die plaats hebben in de medezeggenschapsraad. Naast ouders participeren ook een leerkracht en de locatiedirecteur in de schoolraad. Binnen de schoolraad zijn verschillende werkgroepen gevormd. Hierbij kunt u denken aan: dagelijks bestuur, onderwijsbeleid, personeelsbeleid, ouderbetrokkenheid en beheer/onderhoud van het schoolgebouw (incl. het schoolplein). Voor elk van deze werkgroepen is een contactpersoon aangesteld. Deze contactpersonen kunt u vinden in onze schoolgids.

De schoolraad gaat ook 1x per jaar bij de leerkrachten in de klassen op bezoek om zo haar betrokkenheid bij het onderwijs te laten blijken. Daarnaast is in de afgelopen jaren gestart met het organiseren van groepsavonden, die ook in dit schooljaar een vervolg zullen krijgen. Wij willen met elkaar proberen ouders nog meer te betrekken bij de schoolactiviteiten, maar ook om de onderlinge band te vergroten. Via de Mirtinfo wordt u regelmatig geïnformeerd over de werkzaamheden van de schoolraad.

Wilt u contact met de SR – MR? Mailt u dan naar sr.demirt@florion.nl
Home Nieuws School Je bent van waarde Onderwijs Passend Onderwijs Samenwerkingsverband Schoolgids Schoolplan TSO Lestijden Team Vakanties & Vrij Zorg Groepen Groepsnieuws Nieuwsarchief Ouders Aanmelden Activiteitencommissie Oudercontacten Kinderopvang KleurRijk Ouderbijdrage Privacy en leerlinggegevens Schoolraad Organisatie Florion Florion onderwijsondersteuning Contact Adres