Home > Ouders > Oudercontacten

Oudercontact

Betrokkenheid met u als ouder(s) is van groot belang!
Om het onderwijs  en de opvang op De Mirt goed te laten verlopen, willen wij werken aan een goed contact tussen ouders en kindcentrum . Samen met u willen we de kinderen opvoeden en laten leren. Om dit gezamenlijk te doen, is regelmatig overleg en informatievoorziening noodzakelijk. Voor een aantal activiteiten doen we een direct beroep op de ouders, bijvoorbeeld voor assistentie bij niveaulezen, excursies, creamiddagen en sportactiviteiten. Bovendien heeft elke groep een groepsouder.
 

Informatievoorziening

Om ouders regelmatig te informeren over de voortgang van hun kind en nieuws vanuit ons kindcentrumhebben wij regelmatig en op verschillende manieren contact met u. Hierbij kunt u denken aan:

Groepsinfo’s: regelmatig informeert de leerkracht van uw kind u over de gebeurtenissen in de groep.
Mirtinfo: informatie van de school door de directie
Schoolgids: informatiebrochure over de school.
Startgesprekken: aan het begin van elk schooljaar spreken wij graag met elke ouder. Vanaf groep 5 is uw   kind bij deze gesprekken zelf aanwezig.
Koffieochtenden: elke maand bent u van harte welkom om, onder het genot van een kopje koffie, van         gedachten te wisselen met het MT.
Ouderavonden: bespreking van een onderwerp met de ouders.
Rapport: twee keer per jaar een schriftelijk rapport over de vorderingen van uw kind (behalve in groep 1).
Praat- en kijkavond: twee keer per jaar de mogelijkheid tot een gesprek met de leerkracht.
Oudercontact: gesprek met de leerkracht, op school, via de mail of zo nodig thuis.
Kennismakingsbezoek: elk kind dat op het kindcentrum, krijgt bezoek van de juf.
Kennismakingsavond: voor de ouders van kinderen die naar groep 1 gaan.
Website: neem regelmatig een kijkje op onze website: www.demirt.nl.

Uiteraard is het altijd mogelijk de groepsleerkracht te spreken indien nodig. Kom gerust even langs of pak de telefoon!Home Nieuws School Je bent van waarde Onderwijs Passend Onderwijs Samenwerkingsverband Schoolgids Schoolplan TSO Lestijden Team Vakanties & Vrij Zorg Groepen Groepsnieuws Nieuwsarchief Ouders Aanmelden Activiteitencommissie Oudercontacten Kinderopvang KleurRijk Ouderbijdrage Privacy en leerlinggegevens Schoolraad Organisatie Florion Florion onderwijsondersteuning Contact Adres