Home > Ouders > Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Ouders betalen een ouderbijdrage die wordt vastgesteld door de directie van de school in overleg met de oudergeleding van de MR/Schoolraad.
De ouderbijdrage is bedoeld voor de dekking van typische schoolactiviteiten die niet uit de normale exploitatie gedekt kunnen worden, zoals:
Schoolactiviteiten: week van de techniek, schaaktoernooi, zeskamp, ‘brugklaspower’ .
Lief & Leed: een bloemetje, fruitmandje.
Afscheid van leerlingen. 
Aanschaf van psalmboekjes en andere materialen.
 Sinterklaas en andere feestdagen.
Schoolreisje en kamp.
 
De hoogte van de ouderbijdrage is € 45,- per gezin per jaar. 
De kosten voor het schoolreisje/kamp worden apart in rekening gebracht. Home Nieuws School Je bent van waarde Onderwijs Passend Onderwijs Samenwerkingsverband Schoolgids Schoolplan TSO Lestijden Team Vakanties & Vrij Zorg Groepen Groepsnieuws Nieuwsarchief Ouders Aanmelden Activiteitencommissie Oudercontacten Kinderopvang KleurRijk Ouderbijdrage Privacy en leerlinggegevens Schoolraad Organisatie Florion Florion onderwijsondersteuning Contact Adres