Home > Ouders > Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Ouders betalen een ouderbijdrage die wordt vastgesteld door de directie van het kindcentrum in overleg met de oudergeleding van de MR/Schoolraad.
De ouderbijdrage is bedoeld voor de dekking van typische schoolactiviteiten die niet uit de normale exploitatie gedekt kunnen worden, zoals:
Schoolactiviteiten: week van de techniek, schaaktoernooi, zeskamp, ‘brugklaspower’ .
Lief & Leed: een bloemetje, fruitmandje.
Afscheid van leerlingen. 
Aanschaf van psalmboekjes en andere materialen.
 Sinterklaas en andere feestdagen.
Schoolreisje en kamp.
 
De hoogte van de ouderbijdrage is € 50,- voor het eerste kind, € 40,- voor het tweede en € 30,- voor het 3e kind uit een gezin. De maximale ouderbijdrage per gezin is € 120,-. 
 Home Nieuws School Je bent van waarde Onderwijs Passend Onderwijs Samenwerkingsverband Schoolgids Schoolplan TSO Lestijden Team Vakanties & Vrij Zorg Groepen Groepsnieuws Nieuwsarchief Ouders Aanmelden Activiteitencommissie Oudercontacten Kinderopvang KleurRijk Ouderbijdrage Privacy en leerlinggegevens Schoolraad Organisatie Florion Florion onderwijsondersteuning Contact Adres