Home > Ouders > Kinderopvang KleurRijk

Peuteropvang en bso van KleurRijk   

Christelijke kinderopvang

Voorstellen

Christelijke kinderopvang KleurRijk, is gevestigd op GBS De Mirt, maar wil aan alle ouders in Kampen kwalitatief goede opvang bieden en daarmee onze christelijke identiteit
uitstralen.
Dit doen wij op 4 ochtenden in de week in de Peutergroep en 4 middagen in de week op
de BSO.

Programma Peuteropvang

De ochtend verloopt volgens een vast patroon. Lichamelijke activiteit, zoals tijdens het
vrije spel, wordt afgewisseld met momenten van rust: samen aan tafel zitten eten, in de
kring liedjes zingen of naar een verhaal luisteren. Ritme, rust en regelmaat geven de
ochtend structuur. Zo ontstaat er houvast en veiligheid voor de peuters. Tijdens de inloop
van 8:30 tot 8:45 uur en tussen 11:45 en 12:00 uur kunt u ons vragen stellen en vertellen
we over hoe uw kind de ochtend heeft ervaren. We vinden het prettig om goed en vaak
met ouders over hun peuter te communiceren. Er speelt veel in het leven en de opvoeding
van de jonge kinderen. Daarin is aandacht en zorg voor elk kind het eerste uitgangspunt
van de leidsters.

Ontwikkelingsgebieden

De peuters krijgen nog geen les, maar ze leren al volop met plezier en aandacht. Jonge
kinderen leren spelend, doende, nabootsend en ontdekkend vanuit zichzelf. Tijdens de
kring doen de ervaren peuterspeelzaalleidsters een activiteit die past bij het seizoen, bij
de methode Uk en Puk of bij een Christelijke dag of feest. Daarbij hebben we op
regelmatige basis goed contact met de kleuterjuffen van de basisschool.
In ieder project van de methode is aandacht voor alle gebieden waarin de peuter zich
ontwikkelt. We houden u dagelijks via het whiteboard, naast de deur op de gang, op de
hoogte van wat we op de groep hebben gedaan.

Programma bso

Bij de voorschoolse opvang (vso) mag u uw kind brengen vanaf 7.00 uur. Wij beginnen de
dag door samen in gebed te gaan en daarna heeft uw kind de mogelijkheid om te
ontbijten.
Vanaf 8:15 is het tijd om naar school te gaan, we begeleiden de kinderen naar hun groep.
De naschoolse opvang start vanaf 14.30 uur (eventueel op vrijdag de mogelijkheid vanaf
12.15 uur). Tijdens de intake bespreken we met ouders het ophaalmoment.
We beginnen de middag door op een huiselijke manier, samen op de bank te genieten van
fruit met een beker drinken. Kinderen kunnen vertellen wat zij die dag hebben beleefd op
school en krijgen de mogelijkheid om te vertellen wat zij die middag op de naschoolse
opvang willen doen.
De leidsters van de BSO bieden de kinderen ook activiteiten aan. Hierbij kunt u denken
aan bijvoorbeeld knutselactiviteiten, maar ook aan bijvoorbeeld sport en spel.
Later op de middag gaan we met de kinderen aan tafel om samen een cracker te eten.
Wanneer u uw kind op komt halen is er ruimte om te vragen naar zijn/ haar belevenissen.
Wij vinden het belangrijk om goed te communiceren over uw kind(eren). Er speelt veel in
het leven van de kinderen en zorg en aandacht voor elk kind is het eerste uitgangspunt van
de leidsters. Elk kind wordt gehoord en gezien.
Tot uiterlijk 18.30 uur kunnen de kinderen opgehaald worden van de BSO.
In schoolvakanties en op studiedagen is opvang eventueel mogelijk in overleg. Via het
ouderportaal zijn tegoeden en ruilingen mogelijk, (mits 24 uur van tevoren gemeld).

Aanmelden

Aanmelden kan altijd, plaatsingen gaan naar ruimte en beschikbaarheid van u en
KleurRijk.
Via de website van KleurRijk, www.kleurrijk.nl kunt u uw kind digitaal aanmelden.
U kunt dan aangeven welke dag(del)en u opvang wenst, vanaf welke datum etc.
https://www.kleurrijkkinderopvang.nl/inschrijven/
Meld u snel aan, want er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!
Kleurrijk CKO Mirt/ Fontein
Rolklaver 1
Telefoonnummer: 06-13210128
E-mailadres: demirt@kleurrijk.nl

We zien je graag!
Vriendelijke groet van Alinda, Beppie, Hilde en Desiree
Home Nieuws School Je bent van waarde Onderwijs Passend Onderwijs Samenwerkingsverband Schoolgids Schoolplan TSO Lestijden Team Vakanties & Vrij Zorg Groepen Groepsnieuws Nieuwsarchief Ouders Aanmelden Activiteitencommissie Oudercontacten Kinderopvang KleurRijk Ouderbijdrage Privacy en leerlinggegevens Schoolraad Organisatie Florion Florion onderwijsondersteuning Contact Adres