Home > Ouders > Kinderopvang KleurRijk

Peuteropvang en bso van KleurRijk   

Christelijke kinderopvang

Voorstellen

Op 17 augustus is ons kindcenrum geopend. We bieden kleinschalige, kindgerichte opvang en onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Naast BSO en peuteropvang is het nu ook mogelijk uw kind aan te melden voor ons Kinderdagverblijf.

Je bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en Ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden.(Jesaja 43: 4)

Wij geloven in de kracht van samen opgroeien, ontwikkelen en leren van kostbare kinderen. God heeft ons aan elkaar gegeven om Zijn liefde en grootheid te laten zien en ervaren.

Daarom organiseren wij onderwijs en opvang op één plek, met één team rondom dat ene kind. Wij willen een veilige plek zijn om elkaar te ontmoeten in opvoeden en ontwikkelen.

Vanuit één visie, met één team, één leidinggevende en één communicatie zorgen wij voor een doorgaande ontwikkeling.

Bij ons kunnen kinderen zich ontwikkelen tot een eigen persoon. Wij bieden een omgeving waar kinderen kunnen oefenen en leren om hun plek in te nemen in de maatschappij, nu en straks.

Kinderdagverblijf

Vanuit een christelijke identiteit creëren we een liefdevolle omgeving, waarin de kinderen plezier hebben en op allerlei manieren worden uitgedaagd.

Door vrij spel, knutselen of activiteiten kunnen de kinderen zichzelf en hun omgeving ontdekken. De activiteiten die worden aangeboden zijn vrijblijvend. Uiteraard worden kinderen wel uitgedaagd om deel te nemen!

Naast alle gezellige activiteiten, bieden we kinderen de gelegenheid om rust te nemen. Daarom houden we iedere dag na de lunch een rustmoment waarin de kinderen op een stretcher een boekje kunnen lezen of even kunnen slapen.

We vinden het belangrijk dat ieder kind zich geliefd en emotioneel veilig voelt.
Daarom werken we met vaste leidsters, die de kinderen kennen en weten wat ze nodig hebben. Onze pedagogisch medewerkers dragen met liefde de christelijke normen en waarden uit, vinden de eigenheid van het kind belangrijk en staan voor persoonlijk contact met het kind en de ouders.

Programma Peuteropvang

De ochtend verloopt volgens een vast patroon. Lichamelijke activiteit, zoals tijdens het
vrije spel, wordt afgewisseld met momenten van rust: samen aan tafel zitten eten, in de
kring liedjes zingen of naar een verhaal luisteren. Ritme, rust en regelmaat geven de
ochtend structuur. Zo ontstaat er houvast en veiligheid voor de peuters. Tijdens de inloop
van 8:30 tot 8:45 uur en tussen 11:45 en 12:00 uur kunt u ons vragen stellen en vertellen
we over hoe uw kind de ochtend heeft ervaren. We vinden het prettig om goed en vaak
met ouders over hun peuter te communiceren. Er speelt veel in het leven en de opvoeding
van de jonge kinderen. Daarin is aandacht en zorg voor elk kind het eerste uitgangspunt
van de leidsters.

Ontwikkelingsgebieden

De peuters krijgen nog geen les, maar ze leren al volop met plezier en aandacht. Jonge
kinderen leren spelend, doende, nabootsend en ontdekkend vanuit zichzelf. Tijdens de
kring doen de ervaren peuterspeelzaalleidsters een activiteit die past bij het seizoen, bij
de methode Uk en Puk of bij een Christelijke dag of feest. Daarbij hebben we op
regelmatige basis goed contact met de kleuterjuffen van de basisschool.
In ieder project van de methode is aandacht voor alle gebieden waarin de peuter zich
ontwikkelt. We houden u dagelijks via het whiteboard, naast de deur op de gang, op de
hoogte van wat we op de groep hebben gedaan.

Programma bso

Bij de voorschoolse opvang (vso) mag u uw kind brengen vanaf 7.00 uur. Wij beginnen de
dag door samen in gebed te gaan en daarna heeft uw kind de mogelijkheid om te
ontbijten.
Vanaf 8:15 is het tijd om naar school te gaan, we begeleiden de kinderen naar hun groep.
De naschoolse opvang start vanaf 14.30 uur (eventueel op vrijdag de mogelijkheid vanaf
12.15 uur). Tijdens de intake bespreken we met ouders het ophaalmoment.
We beginnen de middag door op een huiselijke manier, samen op de bank te genieten van
fruit met een beker drinken. Kinderen kunnen vertellen wat zij die dag hebben beleefd op
school en krijgen de mogelijkheid om te vertellen wat zij die middag op de naschoolse
opvang willen doen.
De leidsters van de BSO bieden de kinderen ook activiteiten aan. Hierbij kunt u denken
aan bijvoorbeeld knutselactiviteiten, maar ook aan bijvoorbeeld sport en spel.
Later op de middag gaan we met de kinderen aan tafel om samen een cracker te eten.
Wanneer u uw kind op komt halen is er ruimte om te vragen naar zijn/ haar belevenissen.
Wij vinden het belangrijk om goed te communiceren over uw kind(eren). Er speelt veel in
het leven van de kinderen en zorg en aandacht voor elk kind is het eerste uitgangspunt van
de leidsters. Elk kind wordt gehoord en gezien.
Tot uiterlijk 18.30 uur kunnen de kinderen opgehaald worden van de BSO.
In schoolvakanties en op studiedagen is opvang eventueel mogelijk in overleg. Via het
ouderportaal zijn tegoeden en ruilingen mogelijk, (mits 24 uur van tevoren gemeld).

Aanmelden

Aanmelden kan altijd, plaatsingen gaan naar ruimte en beschikbaarheid.
Via de website van KleurRijk, kunt u uw kind digitaal aanmelden. Klik hier om uw kind aan te melden. U kunt dan aangeven welke dag(del)en u opvang wenst, vanaf welke datum etc.

Meld u snel aan, want er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!
Kindcentrum De Mirt
Rolklaver 1
Telefoonnummer: 06-13210128
E-mailadres: demirt@kleurrijk.nl
Home Nieuws School Je bent van waarde Onderwijs Passend Onderwijs Samenwerkingsverband Schoolgids Schoolplan TSO Lestijden Team Vakanties & Vrij Zorg Groepen Groepsnieuws Nieuwsarchief Ouders Aanmelden Activiteitencommissie Oudercontacten Kinderopvang KleurRijk Ouderbijdrage Privacy en leerlinggegevens Schoolraad Organisatie Florion Florion onderwijsondersteuning Contact Adres