Home > Ouders > Aanmelden

Aanmelden

Wanneer een toekomstige leerling drie jaar wordt, ontvangen de ouders een uitnodiging van de school voor de Open Huis ochtenden. Deze worden twee keer per jaar gehouden, in het najaar en voorjaar. We vinden het belangrijk om aan ouders en andere belangstellenden de school te laten zien als deze in bedrijf is. Geheel vrijblijvend kunt u dan onze school bezoeken. Altijd is er tussendoor ruimte voor een gesprek, wij ontvangen u graag. 

Tijdens de Open Huis ochtenden wordt er onder andere voorlichting gegeven over zaken als identiteit van de school en onze visie op onderwijs. Dit doen wij op een laagdrempelige wijze. Ook worden er mededelingen gedaan over praktische zaken en is er volop ruimte om het gesprek aan te gaan met leerkrachten, kinderen en de schoolraad. Als u besluit uw kind aan te melden ontvangt u hiervoor inschrijfformulieren. Wanneer het een oudste kind betreft ontvangen de ouders ook de schoolgids.

Enkele weken voor de vierde verjaardag komt de leerkracht op bezoek om kennis te maken. Omdat we het belangrijk vinden hoe het kind zich in de voorschoolse periode heeft ontwikkeld vragen we de ouders een anamneseformulier in te vullen. Daarop kunnen zij aangeven hoe de ontwikkeling van hun kind is geweest en kunnen bijzonderheden worden vermeld. Ook stellen we het op prijs informatie te ontvangen van bijv. de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf als uw kind daar is geweest.

U kunt ons bellen via 038 - 331 65 50 voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek gaat altijd vooraf aan een definitieve aanmelding.

Het inschrijfformulier kunt hier downloaden.
Home Nieuws School Je bent van waarde Onderwijs Passend Onderwijs Samenwerkingsverband Schoolgids Schoolplan TSO Lestijden Team Vakanties & Vrij Zorg Groepen Groepsnieuws Nieuwsarchief Ouders Aanmelden Activiteitencommissie Oudercontacten Kinderopvang KleurRijk Ouderbijdrage Privacy en leerlinggegevens Schoolraad Organisatie Florion Florion onderwijsondersteuning Contact Adres