Home > Organisatie > Het Veldboeket

Het Veldboeket

Het Veldboeket is een Brede school samenwerkingsverband. Vijf basisscholen uit de wijk (De Morgenster, Dirk van Dijkschool, De Wegwijzer, De Fontein en De Mirt) werken samen met kinderopvang Prokino en Quintus, centrum voor kunsteducatie, voor een gezamenlijk wijkaanbod.

De combinatiefunctionarissen Esther Voet & Angenita Lemstra zijn in opdracht van deze scholen aan het werk. Zij verzorgen op vier van deze scholen de lessen bewegingsonderwijs en zorgen daarnaast voor naschoolse activiteiten in de vorm van clinics en workshops voor talentontwikkeling van de kinderen. 

Het aanbod van deze activiteiten is te vinden op www.sportpas.nl

 
Home Nieuws School Je bent van waarde Onderwijs Passend Onderwijs Samenwerkingsverband Schoolgids Schoolplan TSO Lestijden Team Vakanties & Vrij Zorg Groepen Groepsnieuws Nieuwsarchief Ouders Aanmelden Activiteitencommissie Oudercontacten Kinderopvang KleurRijk Ouderbijdrage Privacy en leerlinggegevens Schoolraad Organisatie Florion Florion onderwijsondersteuning Contact Adres