Home > Organisatie > Florion onderwijsondersteuning

Florion

Florion, centrum voor leerlingenzorg
Het bestuur van onze school heeft de mogelijkheden om eigen beleid te ontwikkelen. Voor de uitwerking en het vormgeven van dat beleid maakt het bestuur gebruik van Florion, centrum voor leerlingenzorg. Vanuit Florion wordt de regie gevoerd op de vormgeving van Passend Onderwijs op de scholen. Er vindt afstemming plaats met de nieuwe samenwerkingsverbanden en er wordt beleid ontwikkeld. Door Florion worden leerlingen onderzocht en is er begeleiding voor leerlingen, leerkrachten en scholen. Ook wordt vanuit Florion geld ingezet naar de scholen, bijvoorbeeld door middel van het toekennen van een arrangement.

Meer informatie kunt u vinden op: onderwijsondersteuning.florion.nl

 
Home Nieuws School Je bent van waarde Onderwijs Passend Onderwijs Samenwerkingsverband Schoolgids Schoolplan TSO Lestijden Team Vakanties & Vrij Zorg Groepen Groepsnieuws Nieuwsarchief Ouders Aanmelden Activiteitencommissie Oudercontacten Kinderopvang KleurRijk Ouderbijdrage Privacy en leerlinggegevens Schoolraad Organisatie Florion Florion onderwijsondersteuning Contact Adres