Home > Nieuws > Gezin-school-kerk weken

Gezin-school-kerk weken

In de komende periode staat tijdens de weken van gezin-school-kerk, de rechter Gideon centraal. Het thema is: Gideon,dappere held?! We luisteren naar verhalen die gaan over vertrouwen hebben in Gods belofte, luisteren naar God en durven te laten zien wie God voor je is. Wat een vertrouwen was er voor nodig om met een leger van maar 300 man ten strijde te gaan. Net als Gideon mogen wij vertrouwen hebben in onze God, daar praten we met elkaar in de komende maand over door.◄ terugHome Nieuws School Je bent van waarde Onderwijs Passend Onderwijs Schoolgids Schoolplan TSO Lestijden Team Vakanties & Vrij Zorg Groepen Groepsnieuws Nieuwsarchief Ouders Aanmelden Activiteitencommissie Oudercontacten Kinderopvang KleurRijk Ouderbijdrage Privacy en leerlinggegevens Schoolraad Organisatie Florion Florion onderwijsondersteuning Contact Adres