Home > Nieuws > Aan de slag voor het goede doel!

Aan de slag voor het goede doel!

Op dinsdag 22 mei gaan er twee geldinzamelingsweken van start. De kinderen mogen dan geld ophalen voor Sidi en Ester in Mtangani en via de stichting “Redt een Kind” voor de actie “Dierbaar cadeau”.

Sidi en Ester wonen in Mtangani en gaan daar naar school. Ze zitten in klas 1A bij meester Ruben. Daarvoor is 120 euro per jaar nodig. Via de Stichting horen we regelmatig van hen en het laatste nieuws is dat ze zich goed ontwikkelen op school. Meer informatie vindt u op de website: www.stichtingmtangani.nl

Daarnaast mogen de kinderen geld inzamelen voor de actie “Dierbaar cadeau” via de stichting Redt een kind.

Geef een dierbaar cadeau en maak een groot verschil voor een gezin in Afrika. Een gezond begin van iedere dag dankzij melk van je eigen geit of eieren van je kip. Dat is van grote waarde! Met een volle maag gaat leren op school of werken op het land veel beter! In zelfhulpgroepen leren ouders alles over het houden van vee en kunnen ze samen sparen en lenen om de veestapel uit te breiden. Meer dieren betekent meer en gezonder eten voor de kinderen en gezinnen uit hun dorp.

De kinderen mogen zelf weten hoe ze het geld bij elkaar krijgen. Ze mogen het vragen aan bekenden, maar ze kunnen ook allerlei klusjes doen. De kinderen krijgen een blad mee naar huis waar ze de stand van zaken op kunnen bijhouden. Als het blad vol is kunnen ze die bij de leerkracht inleveren, samen met het geld en een nieuwe weer mee krijgen. In de hal komt een groot brainstorm blad te hangen waarop kinderen hun ideeën om geld in te zamelen op kunnen schrijven.

Op dinsdag 22 mei krijgen de kinderen informatie over deze actie. Op vrijdag 1 juni sluiten we hem af en de lijsten en het geld ontvangen we uiterlijk donderdag 7 juni terug op school. We hopen op een mooie opbrengst voor deze mooie projecten.

 

 

 

 

 

                kip: 0.50 cent                                              koe: 5 euro                                             geit: 2 euro       

De kinderen mogen zelf weten hoe ze het geld bij elkaar krijgen. Ze mogen het vragen aan bekenden, maar ze kunnen ook allerlei klusjes doen. De kinderen krijgen een blad mee naar huis waar ze de stand van zaken op kunnen bijhouden. Als het blad vol is kunnen ze die bij de leerkracht inleveren, samen met het geld en een nieuwe weer mee krijgen. In de hal komt een groot brainstorm blad te hangen waarop kinderen hun ideeën om geld in te zamelen op kunnen schrijven.

Op dinsdag 22 mei krijgen de kinderen informatie over deze actie. Op vrijdag 1 juni sluiten we hem af en de lijsten en het geld ontvangen we uiterlijk donderdag 7 juni terug op school.

 

Met vriendelijke groet,

Het team van de Mirt.

 

Beste ouders,

Op dinsdag 22 mei gaan er twee geldinzamelingsweken van start. De kinderen mogen dan geld ophalen voor Sidi en Ester in Mtangani en via de stichting “Redt een Kind” voor de actie “Dierbaar cadeau”.

Sidi en Ester wonen in Mtangani en gaan daar naar school. Ze zitten in klas 1A bij meester Ruben. Daarvoor is 120 euro per jaar nodig. Via de Stichting horen we regelmatig van hen en het laatste nieuws is dat ze zich goed ontwikkelen op school. Wilt u ook thuis regelmatig voor deze kinderen bidden? Meer informatie vindt u op de website: www.stichtingmtangani.nl

 

Daarnaast mogen de kinderen geld inzamelen voor de actie “Dierbaar cadeau” via de stichting Redt een kind.

Geef een dierbaar cadeau en maak een groot verschil voor een gezin in Afrika. Een gezond begin van iedere dag dankzij melk van je eigen geit of eieren van je kip. Dat is van grote waarde! Met een volle maag gaat leren op school of werken op het land veel beter! In zelfhulpgroepen leren ouders alles over het houden van vee en kunnen ze samen sparen en lenen om de veestapel uit te breiden. Meer dieren betekent meer en gezonder eten voor de kinderen en gezinnen uit hun dorp.

 

 

 

 

 

 

                kip: 0.50 cent                                              koe: 5 euro                                             geit: 2 euro       

De kinderen mogen zelf weten hoe ze het geld bij elkaar krijgen. Ze mogen het vragen aan bekenden, maar ze kunnen ook allerlei klusjes doen. De kinderen krijgen een blad mee naar huis waar ze de stand van zaken op kunnen bijhouden. Als het blad vol is kunnen ze die bij de leerkracht inleveren, samen met het geld en een nieuwe weer mee krijgen. In de hal komt een groot brainstorm blad te hangen waarop kinderen hun ideeën om geld in te zamelen op kunnen schrijven.

Op dinsdag 22 mei krijgen de kinderen informatie over deze actie. Op vrijdag 1 juni sluiten we hem af en de lijsten en het geld ontvangen we uiterlijk donderdag 7 juni terug op school.

 

Met vriendelijke groet,

Het team van de Mirt.

 

 ◄ terugHome Nieuws School Je bent van waarde Onderwijs Passend Onderwijs Samenwerkingsverband Schoolgids Schoolplan TSO Lestijden Team Vakanties & Vrij Zorg Groepen Groepsnieuws Nieuwsarchief Ouders Aanmelden Activiteitencommissie Oudercontacten Kinderopvang KleurRijk Ouderbijdrage Privacy en leerlinggegevens Schoolraad Organisatie Florion Florion onderwijsondersteuning Contact Adres