Home > Nieuws > Door naar de finale van 'het Groenste Schoolplein!'

Door naar de finale van 'het Groenste Schoolplein!'

Wat zijn de kinderen en juf Malou er druk mee geweest. Brainstormen, ontwerpen en knutselen, het heeft zijn vruchten afgeworpen. De Mirt zit bij de laatste 10 finalisten voor 'het groenste schoolplein van Overijssel!'

Een deskundigenpanel bestaand uit een divers team hebben op 12 april alle ontwerpen bekeken en op basis van de criteria beoordeeld. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat De Mirt bij de laatste 10 finalisten hoort.

Wie o wie gaat er straks vandoor met de titel ’Het groenste schoolplein van Overijssel 2018’?
Tijdens een feestelijke publieksbijeenkomst op woensdagmiddag 25 april 2018 worden de ontwerpen gepresenteerd. De drie beste ontwerpen krijgen een geldbedrag om het schoolplein in 2018 ook echt te gaan vergroenen. De hoofdprijs bedraagt €35.000,-. Beide andere prijzen zijn respectievelijk €20.000,- en €10.000,-. De winnende school mag bovendien de titel ’Het groenste schoolplein van Overijssel 2018’ dragen.

 ◄ terugHome Nieuws School Je bent van waarde Onderwijs Passend Onderwijs Samenwerkingsverband Schoolgids Schoolplan TSO Lestijden Team Vakanties & Vrij Zorg Groepen Groepsnieuws Nieuwsarchief Ouders Aanmelden Activiteitencommissie Oudercontacten Kinderopvang KleurRijk Ouderbijdrage Privacy en leerlinggegevens Schoolraad Organisatie Florion Florion onderwijsondersteuning Contact Adres