Home > Groepen > Groep 5/6

Groep 5/6

Onze groep bestaat uit 28 kinderen. We vinden het belangrijk dat alle kinderen met plezier naar school gaan. Dit is een speerpunt in onze groep. Ieder kind mag er zijn. We hebben allemaal talenten ontvangen die we mogen inzetten.

Iedere morgen beginnen we met het luisteren naar een groepje kinderen die iets mogen vertellen over wat hun bezig houdt. Ook mogen we nieuwe kleding laten zien. 
Daarna gaan we zingen met de beamer tot Gods eer en vragen we een zegen voor de komende dag.

Dan komen de vakken rekenen, spelling en taal aan de beurt.
Gaaf is het om met steeds grotere getallen te kunnen werken, voor het eerst met breuken te kunnen werken, je eerste staartdeling goed te kunnen maken of bij spelling de woorden goed te kunnen schrijven.
En wat te denken van KIEN, Rekentijgers of de taalkaarten waar we mee aan het werk gaan als de basisstof af is.
Zelfstandig te werken, elkaar te helpen en tot steun te zijn vinden we belangrijk in onze groep. Samen kunnen we veel aan.

Tussen het werken door maken we ook altijd even tijd voor ontspanning.
Ochtengymnastiek of een energizer gaat erin als koek. Wat een plezier hebben we dan samen.

Tijdens de middagen hebben we aardrijkskunde, geschiedenis, crea en gym.
Wat leren we veel en we doen dit met plezier.

In groep 5/6 blijf je bij de les!

Nieuws

Schoolreisjes! - 1 juni 2017
We moeten nog wel even geduld hebben, maar 12 juni gaat groep 3-8 op schoolreis. En de kleuters moeten nog iets meer geduld hebben, zij gaan pas op 20 juni.

lees meer ►Home Nieuws School Je bent van waarde Onderwijs Passend Onderwijs Schoolgids Schoolplan TSO Lestijden Team Vakanties & Vrij Zorg Groepen Groepsnieuws Nieuwsarchief Ouders Aanmelden Activiteitencommissie Oudercontacten Kinderopvang KleurRijk Ouderbijdrage Privacy en leerlinggegevens Schoolraad Organisatie Florion Florion onderwijsondersteuning Contact Adres