Home > Groepen > Groep 4

Welkom in de wereld van groep 4

In groep vier….leren we met plezier!

Je bent gegroeid, zelfstandiger en wijzer geworden. Dat is handig want daar gaan we in groep 4 mee verder. Er valt namelijk nog veel meer te leren.

Je gaat steeds meer ontdekken waar je mogelijkheden, voorkeuren en talenten liggen, maar kunt ook dingen tegenkomen die nog lastig zijn. Samen willen we daarmee aan de slag: leerlingen, leerkrachten en ouders. Wij geloven in mogelijkheden en willen daar graag bij helpen.

In groep 4wordt een stevig fundament gelegd, waarop in de hogere groepen wordt verder gebouwd. Superbelangrijk dus die groep 4!

We houden van zingen en bewegen. Dat doen we voor onze God die ons allemaal zo uniek en prachtig heeft gemaakt, maar we doen dat ook voor ons plezier: even allemaal van die stoelen af en in beweging komen. Kunnen we daarna weer ontspannen aan de slag.

Met rekenen maken we enorme sprongen. Sommen over het tiental, met geld, klokkijken (analoog en digitaal) en tafels komen allemaal aan bod. Door veel te doen en samen te oefenen neemt ons rekeninzicht toe.

Ook de leesvaardigheid neemt toe. We lezen bij rekenen, taal en Nieuwsbegrip, maar lezen ook elke middag een halfuurtje in een zelfgekozen boek. Een heerlijk, rustig en leerzaam begin van de middag. We maken zo veel leeskilometers.

En waarom schrijf je peer met een ee en niet met een i? En met welke ei/ij schrijf je zeil? Dat leren we bij spelling.

Verder doen we veel aan wereldoriëntatie. Daar vallen de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs onder. Met allerlei verschillende werkvormen gaan we daarmee in aan de slag. In kleine groepjes, met de hele klas en soms ook groepdoorbrekend met andere groepen in de school.

 Elke ochtend kijken we naar het jeugdjournaal, praten er over door en leren zo ook over de wereld om ons heen. We leren een mening vormen en verwoorden. En dan hebben we het nog niet eens gehad over crea, muziek, verkeer,gym en leefstijl.

Kortom….er wordt hard gewerkt en veel geleerd in groep 4.

Juf Inge en Heleen

Nieuws

Schoolreisjes! - 1 juni 2017
We moeten nog wel even geduld hebben, maar 12 juni gaat groep 3-8 op schoolreis. En de kleuters moeten nog iets meer geduld hebben, zij gaan pas op 20 juni.

lees meer ►Home Nieuws School Je bent van waarde Onderwijs Passend Onderwijs Schoolgids Schoolplan TSO Lestijden Team Vakanties & Vrij Zorg Groepen Groepsnieuws Nieuwsarchief Ouders Aanmelden Activiteitencommissie Oudercontacten Kinderopvang KleurRijk Ouderbijdrage Privacy en leerlinggegevens Schoolraad Organisatie Florion Florion onderwijsondersteuning Contact Adres