Home > Groepen > Groep 3

Groep 3

In groep 3 gaan de kinderen echt leren lezen, schrijven en rekenen. Best spannend!
We werken elke dag met de methode “Veilig leren lezen”. Deze methode is verdeeld in 12 kernen, elk met een eigen thema en verhaal. In dit verhaal komen ook de woorden die we leren aan bod. In de eerste helft van het schooljaar leren we alle letters en klanken, daarna gaan we steeds langere woorden, zinnen en verhaaltjes lezen.
Alle letters die we leren gaan we ook schrijven. We maken er al heel snel woordjes van. Eerst met losse letters, later in het jaar met “aan-elkaar-letters”. Eind groep 3 gaan we dan oefenen met woorden en zinnen, ook aan elkaar. 
Rekenen doen we ook! Eerst hoeveelheden ordenen, tellen, vergelijken, schrijven.
Al snel komen de bussommen en gaan we sommen maken tot 10, tot 20 zelfs! Maar we gaan ook halveren, verdubbelen, splitsen, spiegelen, meten, wegen, klokkijken en we doen nog veel meer!

En dan zijn er natuurlijk nog veel meer leuke en belangrijke dingen. We doen spelletjes met elkaar zodat we elkaar steeds beter leren kennen en leren dat het fijn is om samen een groep te zijn. We leren dat we allemaal anders zijn, allemaal uniek en dat dat goed is. Juist dan kun je leren elkaar te helpen en elkaar complimenten te geven.
We gymmen in een groot gymlokaal, we spelen met de materialen in de klas, we knutselen, tekenen en maken muziek zodat we ook bij deze vakken onze talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.
En elke dag beginnen we samen met onze Vader in de hemel, die altijd voor ons zorgt. We leren en zingen liederen over Hem, luisteren naar een vertelling uit de Bijbel. Onder zijn trouwe en liefdevolle zorg willen we elke dag samen verder groeien. 
In groep 3: daar word je groot!

Nieuws

Schoolreisjes! - 1 juni 2017
We moeten nog wel even geduld hebben, maar 12 juni gaat groep 3-8 op schoolreis. En de kleuters moeten nog iets meer geduld hebben, zij gaan pas op 20 juni.

lees meer ►Home Nieuws School Je bent van waarde Onderwijs Passend Onderwijs Schoolgids Schoolplan TSO Lestijden Team Vakanties & Vrij Zorg Groepen Groepsnieuws Nieuwsarchief Ouders Aanmelden Activiteitencommissie Oudercontacten Kinderopvang KleurRijk Ouderbijdrage Privacy en leerlinggegevens Schoolraad Organisatie Florion Florion onderwijsondersteuning Contact Adres