Home > School > TSO en BSO

TSO 

Op De Mirt wordt gewerkt met een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen overblijven op school. De pauze is van 12.15 tot 12.45 uur. Hierbij wordt toezicht gehouden door ouders en leerkrachten.

 

BSO en Peuteropvang 

Op onze school wordt ook BSO en Peuteropvang aangeboden. Dit wordt verzorgd door De Herberg. Deze organisatie bied christelijke kinderopvang. 

Meer informatie over aanmelden maar ook over het pedagogische beleid is te vinden op  christelijkekinderopvang.nl 

Telefoonnummer: 06-13210128
E-mailadres: demirt@christelijkekinderopvang.nl

 
Home Nieuws School Je bent van waarde Onderwijs Passend Onderwijs Schoolgids Schoolplan TSO en BSO Lestijden Team Vakanties & Vrij Zorg Groepen Groepsnieuws Nieuwsarchief Ouders Aanmelden Activiteitencommissie Oudercontacten Ouderbijdrage Privacy en leerlinggegevens Schoolraad Organisatie Florion Florion onderwijsondersteuning Contact Adres