Home > School > TSO

TSO 

Op De Mirt wordt gewerkt met een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen overblijven op school. De pauze is van 12.15 tot 12.45 uur. Hierbij wordt toezicht gehouden door ouders en leerkrachten.

 
Home Nieuws School Je bent van waarde Onderwijs Passend Onderwijs Schoolgids Schoolplan TSO Lestijden Team Vakanties & Vrij Zorg Groepen Groepsnieuws Nieuwsarchief Ouders Aanmelden Activiteitencommissie Oudercontacten Ouderbijdrage Privacy en leerlinggegevens Schoolraad Kinderopvang De Herberg Organisatie Florion Florion onderwijsondersteuning Contact Adres