Home > School > Schoolplan

Schoolplan

Iedere school is verplicht een schoolplan te ontwikkelen. In dit plan wordt het beleid voor de komende vier jaar vastgesteld. In het schoolplan wordt de kwaliteit van het onderwijs beschreven op de volgende drie gebieden:

  •     onderwijskundig beleid;
  •     personeelsbeleid;
  •     bewaking en verbetering van de kwaliteit.

Wilt u het schoolplan lezen? Klikt u dan op onderstaande afbeelding.
Home Nieuws School Je bent van waarde Onderwijs Passend Onderwijs Schoolgids Schoolplan TSO Lestijden Team Vakanties & Vrij Zorg Groepen Groepsnieuws Nieuwsarchief Ouders Aanmelden Activiteitencommissie Oudercontacten Ouderbijdrage Privacy en leerlinggegevens Schoolraad Kinderopvang De Herberg Organisatie Florion Florion onderwijsondersteuning Contact Adres