Home > Ouders > Kinderopvang KleurRijk

Peutergroep De Mirt van Christelijke Kinderopvang (CKO) KleurRijk

 
Peutergroep De Mirt bevindt zich binnen de muren van GBS De Mirt. We zijn een zelfstandige peutergroep die nauw samenwerkt met in elk geval De Mirt en De Fontein. Maar ook warme overdracht naar andere basisscholen is natuurlijk mogelijk. 
Voor een peuter is het belangrijk om (net als thuis)  op de peutergroep rust, ritme, regelmaat, liefde en gezelligheid te ervaren. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, heeft de peuter de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot een mens met vertrouwen in zichzelf en de buitenwereld. De leidsters nemen alle tijd om dit voor en met de kinderen mogelijk te maken. Wij kunnen dat niet alleen en niet zonder hulp van onze Vader. Hij is de leidraad in ons dagelijks leven, dus ook in ons werk met elkaar, met ouders en de peuters. 
Programma
 
De ochtend verloopt volgens een vast patroon. Lichamelijke activiteit, zoals tijdens het vrije spel, wordt afgewisseld met momenten van rust: samen aan tafel zitten eten, in de kring liedjes zingen of naar een verhaal luisteren. Ritme, rust en regelmaat geven de ochtend structuur. Zo ontstaat er houvast en veiligheid voor de peuters. Tijdens de inloop van 8:30 tot 8:45 uur en tussen 11:45 en 12:00 uur kunt u ons vragen stellen en vertellen we over hoe uw kind de ochtend heeft ervaren. We vinden het prettig om goed en vaak met ouders over hun peuter te communiceren. Er speelt veel in het leven van de jonge kinderen. Daarin is aandacht en zorg voor elk kind het eerste uitgangspunt van de leidsters. Elk kind wordt gehoord en gezien.
 
Ontwikkelingsgebieden
 
De peuters krijgen nog geen les, maar ze leren al volop. Jonge kinderen leren spelend, doende, nabootsend en ontdekkend vanuit zichzelf. Tijdens de kring doen de ervaren peuterspeelzaalleidsters een activiteit die past bij het seizoen, bij de methode Uk en Puk of bij een Christelijke dag of feest. Daarbij hebben we op regelmatige basis goed contact met de kleuterjuffen van de basisschool. 
In ieder project van de methode is aandacht voor alle gebieden waarin de peuter zich ontwikkelt. Zoals bijvoorbeeld de taalontwikkeling . Tijdens de herfst zullen op de peutergroep bepaalde begrippen de hele ochtend worden gebruikt: het weer, de regen, de wind. Dit stimuleert de taalontwikkeling. Er wordt een thematafel ingericht waardoor deze begrippen steeds in beeld zijn. We houden u dagelijks via het whiteboard, naast de deur op de gang, op de hoogte van wat we op de groep hebben gedaan.  
 
Samenwerking
 
Naast basisschool De Mirt en de Fontein werken we ook graag samen met onze collega´s van de buitenschoolse opvang De Mirt. Zij maken soms themamateriaal voor de peutergroep en ook houden we rekening met elkaar door goed voor de spullen en het lokaal te zorgen. Ook met instanties van de gemeente Kampen zoals het CJG Kampen, de bibliotheek en de GGD Ijsselland werken we samen. Onze peutergroep is  een locatie waar ook kinderen met een VVE (voor- en vroegschoolse educatie) indicatie komen.
Het is altijd mogelijk om vrijblijvend eens langs te komen, daar maken we dan graag telefonisch of via email een afspraak voor. (Het kan namelijk zijn dat we net een afscheidsfeestje of verjaardag hebben). Ook voor overige vragen zijn we langs deze weg bereikbaar. Hieronder vindt u ons telefoonnummer en e-mailadres.
 
Aanmelden
Aanmelden kan altijd, plaatsingen meestal wanneer het kind er aan toe is, vanaf 2,3 jaar. Via de website van CKO KleurRijk www.christelijkekinderopvang.nl kunt u uw peuter digitaal aanmelden: Inschrijfformulier 
U kunt dan aangeven welke dag(del)en u opvang wenst, vanaf welke datum etc. Christelijke kinderopvang (CKO) KleurRijk zal dan uw kind op de peutergroepwachtlijst zetten. Zodra er plek is krijgt u een uitnodiging om eens te komen sfeer proeven en kennis maken met uw peuter op onze peutergroep. 
 
Groepssamenstelling
De maandag en donderdag is er een groep van 8 peuters met één leidster en onze vrijwilligster, op dinsdag en vrijdag is er een groep van 16 peuters met 2 leidsters en onze vrijwilligster.
Woensdag is er nog geen peutergroep.
Ons telefoonnummer: 06-13210128
Ons e-mailadres:  demirt@christelijkekinderopvang.nl
 
We zien je graag!
Vriendelijke groet van Alinda, Beppie, Paula en HildeHome Nieuws School Je bent van waarde Onderwijs Passend Onderwijs Schoolgids Schoolplan TSO Lestijden Team Vakanties & Vrij Zorg Groepen Groepsnieuws Nieuwsarchief Ouders Aanmelden Activiteitencommissie Oudercontacten Kinderopvang KleurRijk Ouderbijdrage Privacy en leerlinggegevens Schoolraad Organisatie Florion Florion onderwijsondersteuning Contact Adres